Общо класиране за ASTO GOLD

Уважаеми, участници,
Наличието на различни събития и еднотипно точкуване налага необходимостта от въвеждане на нов критерий за подредба в общото класиране, наречен – ОБЩО ТЕГЛО на участия. Задава се като сбор от всички ТЕГЛА от участия, натрупани от отделните събития. Отделните ТЕГЛА се изчисляват по формула, включваща:
получените точки от конкретното класиране;
средната скорост за участие в метри/секунда (m/s);
коефициент на събитието (нововъведен), който определя тежестта на конкретното събитие.
Подходът задължава участниците, които желаят да са по-напред в класирането, да участват в повече събития с по-голям коефициент и да поддържат по-голяма скорост при участие.

Възрастова група:


Събития до момента: Стара Загора-71; -2; Белица-1; Велинград-1; Девин-2; Пловдив-185; с.Бачково-2; Смолян-2; Чепеларе-1; Благоевград-3;

Oбщо 270 събития под егидата на PlovdivRun.

Класиране за избрана възрастова група: Всички (включва нерегистрираните участници).
Начало на текущ период при броене: 15.10.2018 г.

Име (Регистрационен номер) За текущ период (Общо точки) За текущ период (Общо бягания) За текущ период (Общо тегло)
1 Алекс Петров(№90025) 0 (189) 0 (2) 0 (18.514)
2 Александра Алекова(№90031) 0 (99) 0 (1) 0 (5.973)
3 Александра Тодорова(№90038) 0 (96) 0 (1) 0 (4.666)
4 Александър Воденичаров(№90029) 0 (100) 0 (1) 0 (19.968)
5 Александър Димитров Караджов(№227) 0 (3474) 0 (36) Жълта фланелка 0 (528.288)
6 Анилина Стара Загора(№90022) 0 (93) 0 (1) 0 (11.844)
7 Анита Генова Кръстева(№272) 0 (993) 0 (10) 0 (208.247)
8 Ася Иванова(№90021) 0 (99) 0 (1) 0 (6.769)
9 Атанас Димитров Вълев(№222) 0 (750) 0 (8) 0 (119.178)
10 Боби Стара Загора(№5) 0 (197) 0 (2) 0 (38.663)
11 Богдан Карачанов(№90007) 0 (97) 0 (1) 0 (17.572)
12 Борис Николов(№90004) 0 (192) 0 (2) 0 (6.988)
13 Боян Петров(№90042) 0 (96) 0 (1) 0 (16.771)
14 Бранимир Бонев(№20) 0 (179) 0 (2) 0 (29.302)
15 Валентин Гичев(№90015) 0 (680) 0 (7) 0 (31.158)
16 Ваня Янкова(№90005) 0 (198) 0 (2) 0 (13.866)
17 Велизар Йорданов Канарини(№242) 0 (5065) 0 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1006.875)
18 Велин Коваленко(№39) 0 (100) 0 (1) 0 (21.626)
19 Велина Иванова(№90018) 0 (96) 0 (1) 0 (5.565)
20 Венета Харизанова(№90053) 0 (95) 0 (1) 0 (4.323)
21 Венциислав Хаджиев(№90051) 0 (99) 0 (1) 0 (17.344)
22 Венцислав Хаджиев(№90033) 0 (195) 0 (2) 0 (36.938)
23 Веско Лазаров(№41) 0 (695) 0 (7) 0 (130.655)
24 Виктория Колева(№34) 0 (96) 0 (1) 0 (5.304)
25 Виктория Недялкова Генова(№249) 0 (300) 0 (3) 0 (26.365)
26 Виолета Георгиева Илиева(№206) 0 (2887) 0 (30) Жълта фланелка 0 (259.974)
27 Виолета Димитрова(№90000) 0 (97) 0 (1) 0 (4.625)
28 Виолета Маринова Тотева(№213) 0 (4323) 0 (44) Жълта фланелка 0 (803.416)
29 Владимир Иванов Колев(№224) 0 (486) 0 (5) 0 (91.985)
30 Габриела Бонева(№22) 0 (96) 0 (1) 0 (4.987)
31 Гален Велев(№90026) 0 (100) 0 (1) 0 (8.421)
32 Галина Христова(№90020) 0 (95) 0 (1) 0 (4.634)
33 Гено Увадаров(№12) 0 (100) 0 (1) 0 (22.686)
34 Генчо Стоицов(№48) 0 (2768) 0 (30) Жълта фланелка 0 (208.212)
35 Георги Атанасов Воденичаров(№267) 0 (176) 0 (2) 0 (26.438)
36 Георги Борисов Илиев(№214) 0 (3239) 0 (34) Жълта фланелка 0 (530.279)
37 Георги Димитров Кръстев(№241) 0 (1839) 0 (19) 0 (358.362)
38 Георги Димитров Торлаков(№223) 0 (96) 0 (1) 0 (6.678)
39 Георги Желязков Иванов(№261) 0 (785) 0 (8) 0 (80.061)
40 Георги Илиев - джуниър(№37) 0 (94) 0 (1) 0 (4.736)
41 Георги Стоянов Каравасилев(№238) 0 (97) 0 (1) 0 (5.951)
42 Георги Христов Петров(№269) 0 (92) 0 (1) 0 (12.5)
43 Гергана Иванова(№90010) 0 (1144) 0 (12) 0 (113.7)
44 Гергана Начкова Начева(№237) 0 (2103) 0 (22) 0 (340.253)
45 Даниел Николов(№42) 0 (1342) 0 (14) 0 (221.688)
46 Даниела Генчева(№40) 0 (95) 0 (1) 0 (5.429)
47 Деница Йорданова(№90169) 0 (98) 0 (1) 0 (5.399)
48 Деница Михайлова(№90032) 0 (98) 0 (1) 0 (5.895)
49 Джейсън Камерун(№90006) 0 (96) 0 (1) 0 (5.863)
50 Диана Димова(№90055) 0 (96) 0 (1) 0 (14.294)
51 Димитър Кръстев(№23) 0 (97) 0 (1) 0 (2.874)
52 Димитър Торлаков(№24) 0 (94) 0 (1) 0 (5.866)
53 Евгения Тодорова(№2) 0 (98) 0 (1) 0 (7.41)
54 Жанета Павлова Митрева(№248) 0 (383) 0 (4) 0 (64.996)
55 Живко Христов Петров(№277) 0 (599) 0 (6) 0 (131.298)
56 Жулиен Николаев Павлов(№245) 0 (577) 0 (6) 0 (61.928)
57 Звезделина Аврамова Иванова(№273) 0 (2691) 0 (28) 0 (148.924)
58 Златина Тодорова(№90046) 0 (95) 0 (1) 0 (3.167)
59 Ивайло Киров(№90049) 0 (100) 0 (1) 0 (8.081)
60 Иван Вакавлиев(№90047) 0 (100) 0 (1) 0 (5.944)
61 Иван Генов(№90023) 0 (92) 0 (1) 0 (13.65)
62 Иван Георгиев(№4) 0 (96) 0 (1) 0 (6.497)
63 Иван Георгиев Дамянов(№264) 0 (3982) 0 (42) Жълта фланелка 0 (552.512)
64 Иван Гергов(№14) 0 (191) 0 (2) 0 (33.863)
65 Иван Димитров Гаджев(№216) 0 (675) 0 (7) 0 (66.24)
66 Иван Колев Атанасов(№279) 0 (196) 0 (2) 0 (34.64)
67 Иван Митков(№90043) 0 (1658) 0 (17) 0 (91.518)
68 Иван Монев(№90013) 0 (199) 0 (2) 0 (14.143)
69 Иван Пейчев Станев(№205) 0 (560) 0 (6) 0 (103.542)
70 Иван Попов(№36) 0 (187) 0 (2) 0 (3.783)
71 Иван Славков(№27) 0 (98) 0 (1) 0 (4.828)
72 Иван Стоянов(№90035) 0 (193) 0 (2) 0 (25.241)
73 Иванина Маринова(№90054) 0 (99) 0 (1) 0 (5.781)
74 Ирина Йорданова(№7) 0 (93) 0 (1) 0 (5.299)
75 Йоана Симонска(№90045) 0 (96) 0 (1) 0 (3.983)
76 Йонко Красимиров(№8) 0 (4629) 0 (47) Жълта фланелка 0 (901.899)
77 Йордан Андреев(№236) 0 (188) 0 (2) 0 (30.772)
78 Йордан Митков(№90050) 0 (98) 0 (1) 0 (4.822)
79 Калоян Татарев(№6) 0 (192) 0 (2) 0 (34.476)
80 Камелия Ослиева(№28) 0 (954) 0 (10) 0 (46.915)
81 Камен Терзиев(№90040) 0 (94) 0 (1) 0 (15.45)
82 Катерина Караджова(№90012) 0 (97) 0 (1) 0 (5.843)
83 Кольо Тодоров(№19) 0 (89) 0 (1) 0 (15.146)
84 Красимир Александров Кръстев(№240) 0 (496) 0 (5) 0 (43.014)
85 Красимир Кръстев(№239) 0 (976) 0 (10) 0 (90.636)
86 Красимира Колева Чахова(№225) 0 (177) 0 (2) 0 (30.123)
87 Красимира Петкова Русева(№247) 0 (3798) 0 (40) Жълта фланелка 0 (581.133)
88 Лилия Георгиева Филипова(№233) 0 (1228) 0 (13) 0 (94.822)
89 Магдалена Воденичарова(№90044) 0 (87) 0 (1) 0 (12.764)
90 Магдалена Торлакова(№25) 0 (93) 0 (1) 0 (5)
91 Манол Миленов Миланов(№229) 0 (195) 0 (2) 0 (38.927)
92 Мариана Мирчева Манолева(№268) 0 (96) 0 (1) 0 (15.789)
93 Мариела Драгомирова(№9) 0 (91) 0 (1) 0 (4.085)
94 Мария Иванова(№90016) 0 (286) 0 (3) 0 (15.502)
95 Мария Костадинова(№90009) 0 (94) 0 (1) 0 (12.24)
96 Мария Неделчева(№90014) 0 (97) 0 (1) 0 (6.034)
97 Мария Николова(№90017) 0 (91) 0 (1) 0 (4.821)
98 Мариян Русев(№90048) 0 (94) 0 (1) 0 (5.604)
99 Марияна Бончева Вълчева(№253) 0 (95) 0 (1) 0 (5.507)
100 Мартин Христов Димитров(№215) 0 (1182) 0 (12) 0 (81.756)
101 Марчо Марков(№90011) 0 (577) 0 (6) 0 (102.575)
102 Миглена Иванова(№43) 0 (96) 0 (1) 0 (4.706)
103 Милен Пасков(№35) 0 (94) 0 (1) 0 (0.855)
104 Милена Георгиева(№32) 0 (95) 0 (1) 0 (4.792)
105 Милена Хараламбиева Трайкова(№250) 0 (181) 0 (2) 0 (25.468)
106 Мирослав Николов Пенков(№266) 0 (3143) 0 (33) Жълта фланелка 0 (469.114)
107 Нанко Велев(№90024) 0 (97) 0 (1) 0 (2.708)
108 Начко Ангелов Халачев(№217) 0 (827) 0 (9) 0 (129.441)
109 Нели Петкова Филева(№220) 0 (373) 0 (4) 0 (17.594)
110 Николай Костадинов(№90008) 0 (98) 0 (1) 0 (3.039)
111 Николай Михайлов Филипов(№270) 0 (372) 0 (4) 0 (63.434)
112 Николай Ненов(№90036) 0 (1088) 0 (11) 0 (76.183)
113 Николай Петков(№90052) 0 (100) 0 (1) 0 (3.571)
114 Николай Трънков(№13) 0 (1068) 0 (11) 0 (217.793)
115 Николай Филев(№90030) 0 (93) 0 (1) 0 (3.92)
116 Николай Христов(№21) 0 (98) 0 (1) 0 (19.46)
117 Нона Петкова(№90028) 0 (96) 0 (1) 0 (5.154)
118 Павлина Стаменова Илиева(№244) 0 (282) 0 (3) 0 (25.927)
119 Паола Иванова(№1) 0 (195) 0 (2) 0 (18.741)
120 Паолина Генова(№90027) 0 (98) 0 (1) 0 (5.851)
121 Петър Христов(№90019) 0 (96) 0 (1) 0 (4.712)
122 Петьо Бачваров(№30) 0 (282) 0 (3) 0 (12.975)
123 Пламен Момчев(№44) 0 (95) 0 (1) 0 (4.413)
124 Радослав Димиртов Вълев(№221) 0 (283) 0 (3) 0 (16.613)
125 Радослава Димитрова(№10) 0 (184) 0 (2) 0 (8.132)
126 Радостин Димитров(№45) 0 (195) 0 (2) 0 (10.247)
127 Ралица Мариянова(№17) 0 (95) 0 (1) 0 (4.929)
128 Румен Марчев(№234) 0 (197) 0 (2) 0 (37.165)
129 Светльо Кръстев(№33) 0 (288) 0 (3) 0 (18.294)
130 Светослав Казаков(№16) 0 (377) 0 (4) 0 (65.222)
131 Свилен Славчев(№26) 0 (100) 0 (1) 0 (8.639)
132 Симеон Делчев(№90003) 0 (100) 0 (1) 0 (7.859)
133 Симона Мирославова Проданова(№232) 0 (96) 0 (1) 0 (5.655)
134 Симона Сефанова Пеева(№207) 0 (692) 0 (7) 0 (51.038)
135 Сияна Светославова Кръстева(№271) 0 (287) 0 (3) 0 (11.996)
136 Слав Борисов Илиев(№243) 0 (661) 0 (7) 0 (107.896)
137 Слави Нанев Димитров(№274) 0 (3300) 0 (34) Жълта фланелка 0 (569.706)
138 Слави Стоянов Тотев(№259) 0 (300) 0 (3) 0 (51.203)
139 Стамен Петков Атанасов(№246) 0 (1622) 0 (17) 0 (277.146)
140 Станимир Митев(№90041) 0 (100) 0 (1) 0 (20.492)
141 Станимира Станимирова Симеонова(№200) 0 (4631) 0 (50) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (254.67)
142 Стефан Георгиев(№38) 0 (95) 0 (1) 0 (5.732)
143 Стефан Тодоров(№15) 0 (97) 0 (1) 0 (19.064)
144 Стоян Петков(№90039) 0 (386) 0 (4) 0 (66.731)
145 Стоянка Иванова Ангелова(№228) 0 (754) 0 (8) 0 (44.447)
146 Таньо Петков(№262) 0 (3238) 0 (34) Жълта фланелка 0 (157.987)
147 Таня Димитрова(№90034) 0 (96) 0 (1) 0 (4.929)
148 Татяна Георгиева(№29) 0 (4429) 0 (46) Жълта фланелка 0 (256.147)
149 Теди Найденова(№11) 0 (89) 0 (1) 0 (3.629)
150 Теодор Веселинов Ганев(№275) 0 (290) 0 (3) 0 (16.398)
151 Теодор Георгиев(№18) 0 (96) 0 (1) 0 (5.809)
152 Теодора Валентинова Христова(№231) 0 (2126) 0 (22) 0 (148.029)
153 Теодора Начева(№90037) 0 (95) 0 (1) 0 (4.45)
154 Теодора Стоянова(№90001) 0 (97) 0 (1) 0 (5.381)
155 Тодор Златанов Вълчев(№235) 0 (1229) 0 (13) 0 (174.927)
156 Тодор Маджаров(№31) 0 (191) 0 (2) 0 (37.053)
157 Юри Трънков(№3) 0 (97) 0 (1) 0 (7.093)
158 Яница Стоянова(№90002) 0 (96) 0 (1) 0 (5.297)